in

CÁC VÍ DỤ VỀ CÁC CÁCH THỨC ĐƯỢC DÙNG ĐỂ HIỆN THỰC HÓA PHÂN ĐOẠN VĂN BẢN 1: THIẾT LẬP MỘT LÃNH THỔ (ESTABLISHING A TERRITORY)

CÁC VÍ DỤ VỀ CÁC CÁCH THỨC ĐƯỢC DÙNG ĐỂ HIỆN THỰC HÓA PHÂN ĐOẠN VĂN BẢN 1: THIẾT LẬP MỘT LÃNH THỔ (ESTABLISHING A TERRITORY)

Phân đoạn văn bản 1: Thiết lập một lãnh thổ nghiên cứu

PGT thường bắt đầu bằng việc mô tả địa hình chung/cách trình bày lĩnh vực nghiên cứu, dùng một hoặc nhiều cách thức sau:

Bước 1: Khẳng định tầm quan trọng.

Tác giả cho rằng chủ đề nghiên cứu là hữu ích, có liên quan, quan trọng và xứng đáng nghiên cứu vì nó xác lập một phần nghiên cứu vốn có từ lâu, có ý nghĩa và sinh động. Các khẳng định tầm quan trọng thường phục vụ như câu chủ đề (topic sentences) và vì vậy thường được theo sau bởi các chứng cứ để bổ trợ câu phát biểu này.

The effect of… has been studied extensively in recent years.

Of the many…,… have been the most extensively studied.

The effects of… have received considerable attention.

Many investigators have recently turned to…

A large body of data concerning… has been reported.

In recent years, there have been many papers describing…

Recently researchers have become increasingly interested in…

The possibility of… has generated interest in…

Knowledge of… has great importance for…

The study of… has become an importance aspect of…

… are believed to play an important role…

The explication of relationship between… and… is a classical problem in fluid mechanics.

A long-standing problem has been to obtain more information on…

The well-known… phenomena… have been favorite topics for analysis both in.

A central issue in… is the validity of…

Bước 2: Khái quát hóa đề tài nghiên cứu

Bước này gồm các phát biểu liên quan đến kiến thức, thực hành hoặc mô tả hiện trạng.

The general features of… are well-known.

Plumage coloration is known to influence mate selection in mallards.

An increase of Mallards in eastern North America has been well documented.

Trout are believed to be relatively immobile.

It is generally accepted that…

There is now much evidence to support the hypothesis that…

A standard procedure for assessing… has been…

Such… methods are often criticized for…

It is commonly suggested that…

Comparisons of spatially separated population tend to consist of…

Bước 3: Điểm lại các công trình nghiên cứu trước đó.

Smith (1989) found…

It has been suggested that… (Smith 1989).

Belovsky (1981) concluded that…

Data have been presented in the literature [1], [5] which suggest that…

Peterson (1988) argued that…

Observation by Smith (1989) suggested…

Swales (1981) phân biệt 2 kỹ thuật trích dẫn: 1) trích dẫn đầy đủ (integral citation) và 2) trích dẫn không đầy đủ (non-integral citation). Trích dẫn đầy đủ là trích dẫn mà tên người nghiên cứu xuất hiện trong câu trích dẫn như là thành phần của câu. Trích dẫn không đầy đủ là trích dẫn mà tên người nghiên cứu hoặc nằm trong ngoặc đơn hoặc được đề cập ở một nơi khác bởi một con số nằm trên dòng kẻ thông thường hoặc một cách thức nào khác. Các ví dụ sau đây được cung cấp bởi Swales (2011) về trích dẫn đầy đủ và trích dẫn không đầy đủ.

Các ví dụ về trích dẫn đầy đủ.

1a. Brie (1988) showed that the moon is made of cheese. (Tên người nghiên cứu làm chủ ngữ).

1b. The moon’s cheesy composition was established by Brie (1988). (Tên người nghiên cứu làm tác nhân thụ động).

1c. Brie’s theory (1988) claims that the moon is made of cheese. (Tên người nghiên cứu làm một phần cụm danh từ sở hữu).

1d. According to Brie (1988), the moon is made of cheese. (Tên người nghiên cứu làm định ngữ tường thuật (adjunct of reporting) ).

Các ví dụ về trích dẫn không đầy đủ.

1a. Previous research has shown that the moon is made of cheese (Brie, 1988). (Tên người nghiên cứu nằm trong ngoặc đơn).

1b. It has been established that the moon is made of cheese. 1-3 (Trích dẫn được đề cập qua con số in trên dòng kẻ thông thường).
Nhóm nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa & dịch thuật

https://www.facebook.com/groups/VieTESOL/permalink/936000133201133/

Comments

comments

Andy Nova

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

ANH/CHỊ … LÀ CON THỨ MẤY TRONG GIA ĐÌNH?

Mô hình CARS của Swales trong ‘phần giới thiệu’ (PGT) của một bài báo ‘nghiên cứu khoa hoc