in

ANH/CHỊ … LÀ CON THỨ MẤY TRONG GIA ĐÌNH?

NGÔN NGỮ – VĂN HÓA – DỊCH THUẬT

ANH/CHỊ … LÀ CON THỨ MẤY TRONG GIA ĐÌNH?

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản của một thành viên trong Diễn đàn: ‘Anh/chị…là con thứ mấy trong gia đình? dịch sang tiếng Anh như thế nào? Cái phần khó ở câu hỏi này làm cho ta những người dạy tiếng cũng như người học tiếng Anh lúng túng là do ở ….văn hóa. Ở một số nền văn hóa như văn hóa Việt thì người ta hay hỏi một câu hỏi như vậy khi đang trò chuyện về một chủ đề ‘gia đình’. Tuy nhiên, ở nền văn hóa Anh, Mỹ và Úc thì ta thấy vắng bóng câu hỏi như trên.

CÓ HAY KHÔNG CÓ ‘CÂU HỎI’ TRÊN TRONG TIẾNG ANH?

Nhưng liệu các câu hỏi như thế này có trong nền văn hóa Anh Mỹ và Úc hay không? Câu trả lời từ người bản ngữ như Anh, Úc và Mỹ là ít nghe thấy và có vẻ xa lạ đối với họ! Nói là vậy nhưng như tại sao trong một giáo trình nói của nhà xuất bản Longman có tên ‘Well Spoken’ của Gaynor Ramsey Hilary Rees-Parnall trong 26 bài học (unit) lại có một bài học thứ 9 khi nói về chủ đề ‘Childhood’ có câu hỏi ‘What was your position in the family (e.g. only child, oldest, youngest, second of four, etc.). Rất nhiều người dạy/ học tiếng Anhnói cũng từng được người bản ngữ phỏng vấn câu ‘What is your number in your family? Té ra mọi chuyện đều có cái lí do của nó. Câu này thay vì được dùng trong tiếng Anh hàng ngày thì nó chỉ được dùng trong các bản điều tra câu hỏi (questionnaire) nghiên cứu về một nhân tố xã hội học hay một khía cạnh tâm lý nào đó.

WHAT IS YOUR BITRH ORDER IN YOUR FAMILY?

Các bác sĩ cũng hay hỏi câu hỏi như với ý nghĩa như thế nhưng dưới một hình thức khác như: ‘What is your birth order in your family? Nhưng để trả lời câu hỏi của y bác sỹ thì ở tiếng Việt lại có từ ‘con so’ (sinh đầu lòng) và ‘con rạ’ (đứa con sinh sau) do từ câu nói ‘con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng’ và tương đương ở tiếng Anh là ‘first born’/‘the oldest’ (con so) và ‘second born’, ‘third born’, ‘the youngest’, ‘the last born’ (con rạ)…. Vậy, để hỏi ý ‘anh/chị là con thứ mấy…? thì người Anh, Mỹ, Úc hay hỏi các câu hỏi như ‘Are you the oldest?’, ‘Are you the youngest?’, hoặc ‘Are you the oldest or the youngest?’…. Nhân thể, với câu hỏi liên quan về chủ đề gia đình ‘How many (people) are there in your family?’ thì theo Micheal Swan, tác giả cuốn ngữ pháp nổi tiếng ‘Practical English Usage’, người Anh hay trả lời ‘There are seven of us in the family/We are seven of us in the family.

#Nguyenphuoc vinhco

https://www.facebook.com/groups/VieTESOL/permalink/1348506218617187/

Comments

comments

Andy Nova

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

CÁC VÍ DỤ VỀ CÁC CÁCH THỨC ĐƯỢC DÙNG ĐỂ HIỆN THỰC HÓA PHÂN ĐOẠN VĂN BẢN 1: THIẾT LẬP MỘT LÃNH THỔ (ESTABLISHING A TERRITORY)