in

DỊCH LIỀU

DỊCH LIỀU
Tình cờ tôi đọc được một bản tin nói về hủ tục cắt âm vật… trên internet viết bằng tiếng Anh: ‘At least 200 million girls and women alive today have undergone a form of female genial mutilation (FGM)’ thì lại bắt gặp ở bản tin tiếng Việt trên VNexpress khi nói về đề tài này lại dịch câu trên” ‘Khoảng 200 triệu phụ nữ và trẻ gái tại Ai Cập (?) từng trải qua thủ thuật cắt âm vật’.

https://www.facebook.com/groups/VieTESOL/permalink/949616655172814/

Comments

comments

Andy Nova

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

NGUỒN TƯ LIỆU TRÊN INTERNET VÀ NGƯỜI DỊCH CHUYÊN NGÀNH

2 TRONG NHỮNG PHƯƠNG THỨC (DÙNG TỪ KHÓA) TRONG BÀI