in

IDAHO(TB) & LGBT(I) LÀ GÌ?

IDAHO(TB) & LGBT(I) LÀ GÌ?

Trong hệ thống từ vựng tiếng Anh, có 3 dạng từ viết tắt: 1. Phương thức gộp (blends). 2. Phương thức rút gọn (clipping). 3. Phương thức viết tắt của từ hay cụm từ bằng âm tiết đầu (acronyms).
IDAHO(TB) & LGBT(I) thuộc phương thức thứ 3.

– LGBT(I) /ˌel dʒiː biː ˈtiː/ là tên viết tắt của cộng đồng những người:

1. L(esbian) /ˈlɛzbiən/ : đồng tính luyến ái nữ
2. G(ay) /ɡeɪ/: đồng tính luyến ái nam
3. B(i) sexual /baɪˈsekʃʊəl/ : song tính luyến ái
4. T(ransgender) /trænzˈdʒendə(r)/ : chuyển giới/hoán tính
5. I(ntersexual) /ɪntəˈsɛkʃʊəl/ : lưỡng tính

– IDAHO(TB) là tên viết tắt của I(nternational) D(ay) A(gainst) H(omophobia), T(ransphobia), B(iphobia)

IDAHOTB & LGBT(I) và DỊCH THUẬT

Nếu ta bắt gặp cụm từ ‘LGBT’ people/commmunity…. thì ta có thể giữ nguyên cụm từ ‘LGBT’ chỉ dịch từ ‘người/cộng đồng’ hoặc có thể dịch ‘LGBT’ sang tiếng Việt thành ‘đồng tính, song tính và chuyển giới’.

Còn ‘IDAHO(TB) vốn là từ tắt của ‘The International Day against Homophobia, Transphobia, Biphobia’ nếu dịch sang tiếng Việt ‘Ngày Quốc Tế Chống Chứng Sợ Người Đồng Tính, Chứng Sợ Người Chuyển Giới’ thì thấy không mấy tự nhiên và khá nghịch nhĩ nên ta có thể áp dụng phương thức chuyển loại (transposition), đổi ‘chứng sợ’ thành ‘kỳ thị đối với/phân biệt đối xử). Câu dịch sẽ là ‘Ngày Quốc Tế Chống Kỳ Thị Đối Với Đồng Tính, Song Tính và Chuyển Giới’ thì nghe rất Việt ngay.

https://www.facebook.com/groups/VieTESOL/permalink/1348960608571748/

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả. Andy Nova sưu tầm và để lại nguyên tác, thảo luận nếu có sẽ ở mục riêng.

Post của Nguyen Phuoc VinhCo (https://www.facebook.com/vinhco.nguyenphuoc1/) trên VietTESOL

Comments

comments

Andy Nova

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

SỐ ĐẾM TRONG TỤC NGỮ VIỆT: MẤT TRONG DỊCH THUẬT?

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ