in

LỖI DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHÁP LÝ TRONG TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT

LỖI DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHÁP LÝ TRONG TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT

Một số lỗi dịch thuật liên quan đến tiếng Anh Pháp lý trong từ điển Anh-Việt

– AWARD (v):

‘Award’ là một động từ bên cạnh nghĩa phổ thông ‘thưởng, tặng’ nó còn có thêm nghĩa ở chuyên ngành pháp lý là ‘quyết định cho ai được nhận/thưởng’ nhưng ở từ điển Anh-Việt do Viện Ngôn Ngữ Học, NXB tp. Ho Chi Minh lại dịch ngược nghĩa lại là ‘phạt’ như trong ví dụ ‘The court awarded (him) damages of £50000’ được dịch là ‘Tòa án quyết định phạt anh ta 50000 pao về các thiệt hại’. (tr.96) .

– COUNT (n):

Hai lỗi khác cũng ở trong từ điển này liên quan đến nghĩa chuyên ngành pháp lý là thuật ngữ ‘count’ và ‘retire’. Thuật ngữ pháp lý ‘count’ có nghĩa là ‘bất cứ vi phạm nào trong số những vi phạm mà một người bị buộc tội’ và thuật ngữ tương đương ở tiếng Việt là ‘tội/tội danh’ nhưng đáng tiếc một ví dụ tiếng Anh ở từ điển này là ‘two counts of forgery and one of fraud’ thay vì nên dịch là ‘hai tội danh về lừa gạt và một tội danh về lừa đảo’ thì lại còn hai tội khi dịch là ‘Hai điểm buộc tội: một về giả mạo và một về lừa gạt’ (tr.360).

– RETIRE (v):

Động từ ‘retire’ khi ở chủ đề pháp luật có nghĩa là ‘if the JURY retires, it goes to a separate room to decide whether sb is guilty or not’ tương đương ở tiếng Việt có thể là ‘về phòng nghị án’ nhưng ta sẽ gặp câu dịch khá mơ hồ khi dịch ví dụ tiếng Anh ‘The jury retires (from the courtroom) to consider their verdict’ thành ‘Hội đồng xét xử ra khỏi phòng xứ án để cân nhắc về bản án (?)’.

Nguyễn Phước Vĩnh Cố

https://www.facebook.com/groups/VieTESOL/permalink/1278910032243473/

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả. Andy Nova sưu tầm và để lại nguyên tác, thảo luận nếu có sẽ ở mục riêng.

Post của Nguyen Phuoc VinhCo (https://www.facebook.com/vinhco.nguyenphuoc1/) trên VietTESOL

Comments

comments

Andy Nova

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

[HN] Khoá Học Tiếng Anh Miễn Phí Tại Trung Tâm Hoa Kỳ – Đại Sứ Quán Hoa Kỳ Tại Hà Nội 2017

PHƯƠNG NGỮ TRONG DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH (DIALECT IN SPECIALISED TRANSLATION)