in

HẠNH PHÚC & BẤT HẠNH TRONG MỘT GIA ĐÌNH THEO QUAN ĐIỂM CỦA LEO TOLSTOY VÀ GÓC NHÌN DỊCH THUẬT

HẠNH PHÚC & BẤT HẠNH TRONG MỘT GIA ĐÌNH THEO QUAN ĐIỂM CỦA LEO TOLSTOY VÀ GÓC NHÌN DỊCH THUẬT

Mở đầu câu chuyện “Anna Karenina” được các nhà văn Việt nam dịch như sau:

1. Vũ Ngọc Phan và Vũ Minh Thiều

“Ở đời, Tất cả mọi sự sung sướng đều giống nhau, nhưng mỗi sự đau khổ lại có riêng một bộ mặt.”

2. Mạc Thế Phong

“Các gia đình có hạnh phúc đều giống nhau, các gia đình bất hạnh, mỗi nhà mỗi khác.”

3. Nhị Ca và Dương Tường

“Mọi gia đình sung sướng đều giống nhau nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo riêng cách.”

Mở đầu câu chuyện trên được dịch sang tiếng Anh:

1. Nhà xuất bản “Tiến bộ” Moscow

All happy families resemble one another; every unhappy family is unhappy in its own way.

2. Nhà xuất bản Macmillan Readers (Mỹ)

Happy families are all the same, but unhappy families are unhappy in different way.

3. Nhà xuất bản Bantam Books (Mỹ)

Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way.

4. Google Translate dịch câu dịch của NXB Macmillan Readers

Gia đình hạnh phúc tất cả như nhau, nhưng gia đình không hạnh phúc là không hạnh phúc trong những cách khác nhau.

https://www.facebook.com/groups/VieTESOL/permalink/1296145487186594/

Comments

comments

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI: PHÂN TÍCH THỂ LOẠI ĐIỀU KHOẢN KẾT THÚC DƯỚI GÓC ĐỘ DỊCH THUẬT

NGHĨA (MEANING) & HÌNH THỨC (FORM) TRONG DỊCH THUẬT (TRANSLATION)