in

TỪ VĂN HÓA (CULTURAL WORD) – TỪ ĐIỂN (DICTIONARY) – NGUỒN TƯ LIỆU TRỰC TUYẾN (ONLINE RESOURCES)

TỪ VĂN HÓA (CULTURAL WORD) – TỪ ĐIỂN (DICTIONARY) – NGUỒN TƯ LIỆU TRỰC TUYẾN (ONLINE RESOURCES)

Nhân anh Vinh Nguyen, hiện đang công tác tại Đại học Ngoại ngữ Đà nẵng trao đổi về một cách dịch về một từ ‘văn hóa’: ‘Lễ Vu Lan’ mà theo anh là ‘Vu Lan Festival’, là một sự kiện văn hóa thường được kỷ niệm hằng năm ở các nước Á Đông như Nhật, Trung quốc, Hàn quốc, Việt nam….
Xin có đôi lời góp ý:

– LỄ VU LAN: CÁCH DỊCH CỦA ANH VINH NGUYÊN

Cách dịch anh Vinh Nguyen đưa ra theo Vinay và Darbelnet là một trong 3 lối dịch ‘vay mượn’ mà được gọi là ‘vay mượn một phần’ (loan words) như thuật ngữ ‘internet provider’ được dịch là ‘nhà cung cấp internet’ và cụm từ ‘Lễ Vu Lan’ anh Vinh Nguyen theo phương thức dịch trên.

– LỄ VU LAN: CÁCH DỊCH CỦA TỪ ĐIỂN

Theo một từ điển Anh-Việt của Viện Ngôn Ngữ Học, thuật ngữ ‘Lễ Vu Lan’ được dịch theo lối tường giải/giải thích ‘A Buddhist holiday, held annually on the 15th of the 7th month of the lunar calendar. The main objective of this festival is for the people to express their gratefulness and appreciation to their mother’.

– LỄ VU LAN: CÁCH DỊCH CỦA NGUỒN TƯ LIỆU TRỰC TUYẾN

Người dịch cũng có thể tìm một số cách dịch/phương thức dịch trên internet. Điều quan trọng là ta biết cách tìm từ khóa. Ví dụ, nếu ta muốn biết có bao nhiêu ‘từ ngữ, câu…’ (hình thức) là tên gọi của ‘Lễ Vu Lan’ thì ta có thể dùng ‘từ khóa’: ‘hay còn gọi là’ sau ‘Lễ Vu Lan’. Như vậy, ta sẽ gõ trên Google: ‘Lễ Vu Lan hay còn gọi là ….’ thì sẽ có rất nhiều kết quả sẽ cho như 1. ‘Lễ Báo Hiếu Cha Mẹ’ 2. ‘Tết Trung Nguyên’ 3. ‘Ngày Xá Tội Vong Nhân’ 4. ‘Cúng Cô Hồn’ 5. ‘Vu Lan Bồn 6. Ô-lam-bà-noa…
Tương tự như vậy khi ta tìm tương đương với ‘Vu Lan Festival’, ta dùng từ khóa ‘also known as…’ và gõ trên Google ‘Vu Lan Festival also known as…’ ta sẽ có nhiều kết quả như 1. Ullambana 2. Mother’s day in Viet nam 3. Vu Lan 4. Vu Lan Bon 5. Parents’ day in Viet nam 6. Buddhist holiday, a traditional event in praise of … 7. Wandering soul’s day 8. (Hungry) Ghost Festival 9. Amnesty of Unquiet Spirits…..

Cảm ơn sự trao đổi của anh Vinh Nguyen.

#Nguyenphuoc vinhco
https://www.facebook.com/groups/VieTESOL/permalink/1338218392979303/

Comments

comments

Andy Nova

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

ADVICE hay AN ADVICE (n)

ĐI TÌM THUẬT NGỮ ‘CULTURE’ (VĂN HÓA)