in

GOOGLE TRANSLATE (GT) VÀ CỤM TỪ THƯƠNG MẠI ‘SO (SÁNH) VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

GOOGLE TRANSLATE (GT) VÀ CỤM TỪ THƯƠNG MẠI ‘SO (SÁNH) VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

GT & SO (SÁNH) CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Trong một bài trước, Chúng tôi chọn 16 câu có những thuật ngữ, cụm từ (vốn là những ‘thách thức’ cho người dịch) thuộc 3 chuyên ngành thương mại, pháp lý và y học trong các từ điển, website, sách báo tiếng Anh nhờ Google Translate (GT) dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và nhận được một số kết quả rất thú vị. Nay, ta thử nhờ GT dịch từ Việt sang tiếng Anh cụm từ ‘so với cùng kỳ năm trước’ thì sẽ nhận được kết quả là ‘compared with the same period last year’, nếu thêm chữ ‘sánh’ sau chữ ‘so’ thành ‘so sánh với cùng kỳ năm ngoái’ thì sẽ có kết quả là ‘compared to the same period last year’ (cả ‘to’ và ‘with’ đều được ở cụm từ này). Kể ra cũng được đấy chứ bạn!

GT & CÂU CÓ CỤM TỪ ‘SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Còn câu đơn thì Google dịch như thế nào? Ta thử đưa một câu tiếng Việt chuyên ngành thương mại (vốn là thách thức cho người dịch hơn tiếng Anh phổ thông) nhờ GT dịch sang tiếng Anh như ‘Cổ phiếu giảm 45 xu so với cùng kỳ năm trước’ thì GT sẽ cho kết quả ‘Shares fell 45 cents over the same period last year’. Lần này ta thấy khi ở trong câu chứ không phải cụm từ thì giới từ ‘over’ thay cho ‘compared with’, thực ra ta có thể dùng ‘for’, ‘on’ hoặc ‘in’ cũng được; vậy khi dịch câu thì GT vẫn giỏi.

GT & CÂU TIẾNG ANH ‘SHARES FELL 45 CENTS FROM THE YEAR-AGO PERIOD’

Tiếp tục ta thay thế cụm từ ‘over the same period last year’ bằng một thành ngữ đồng nghĩa ‘from the year-ago period’ thì vẫn kết quả là ‘so với cùng kỳ năm ngoái’. Google Translate giỏi quá đi chứ!

GT & CÂU TIẾNG ANH ‘SPENDING HAVE DECREASED YEAR ON YEAR’

Điều đáng khen nữa là có một cụm từ ‘year on year’ (có nghĩa là ‘so với năm trước) thì Google Translate vẫn cho nghĩa như vậy như trong câu ‘Spending have decreased year on year’ thì câu dịch là ‘chi tiêu giảm so với năm trước’

GT & CỤM TỪ ‘YEAR OVER YEAR’

nhưng đối với cụm từ ‘year over year’ (có nghĩa là ‘so với cùng kỳ năm trước’) trong ví dụ ‘sales have decline 9% year over year’ thì lần này GT lại nhầm với ‘year on year’ nên vẫn dịch là ‘so với năm trước’ thay vì ‘so với cùng kỳ năm trước’.

#translation

https://www.facebook.com/groups/VieTESOL/permalink/1334799639987845/

Comments

comments

Andy Nova

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

SPECIALIST (CHUYÊN GIA) & CONSULTANT (NGƯỜI TƯ VẤN/CỐ VẤN)

ADVICE hay AN ADVICE (n)